Studio Filmowe

Najnowsza produkcja

Domeną Woodpecker MP jest tworzenie filmów promocyjnych, spotów reklamowych, filmów korporacyjnych, animacji 2D i 3D, a także dystrybucja filmowa. Studio tworzy wysokiej jakości spoty jak również specjalilstyczne zdjęcia na potrzebę badań naukowych i technologicznych. Produkcje Woodpecker’a są emitowane w kinach, telewizji oraz w internecie.

Ludzi tworzących studio Woodpecker MP cechuje niezwykła kreatywność, wielka pasja do pracy oraz profesjonalizm w podejściu do produkcji filmowej. Każdy projekt Woodpecker’a jest wyjątkowy a ogromne zaangażowanie całego naszego zespołu sprawia, że ​​końcowe efekty produkcji są wielkim sukcesem!

Woodpecker MP’s domain is creating promotional films, advertising spots, corporate productions and 2D and 3D animations. The studio makes highquality typographic spots as well as special photographs for the needs of scientific and technological research. The productions Woodpecker creates are broadcasted in the cinema, on television and on the Internet.

People working with Woodpecker MP have two things in common, a big passion for sport and professionalism in the approach to film production. Each Woodpecker’s project is unique and the huge commitment of our entire team ensures that the final effects of production are a great success!

Siedziba
PGE NATIONAL STADIUM
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
Warszawa 03-901
Oddział w Poznaniu
KUPIEC POZNAŃSKI
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań