Traficking Stories

Na zlecenie IOM (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji) oraz we współpracy z agencją NuOrder, w czerwcu 2016 roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce innowacyjną aplikację szkoleniową, której celem jest wspieranie walki z handlem ludźmi.

Interaktywny film, kierowany przede wszystkim do pracowników Policji oraz służb granicznych, przenosi kursantów w centrum niebezpiecznych, zagrażających życiu sytuacji, które każdego dnia wydarzają się w wielu miejscach na świecie, a które są bezpośrednio związane z handlem ludźmi. Uczestnicy szkolenia biorą udział w zaawansowanej symulacji, gdzie każda podjęta przez nich decyzja ma wpływ na przebieg przedstawianych historii. Wybierając jedno z dostępnych rozwiązań, rozwijają oni poszczególne scenariusze, zapoznając się z konsekwencjami swoich wyborów. 

Tego typu metoda pracy uwrażliwia na potencjalne niebezpieczeństwo i pokazuje, że może ono czaić się niemal wszędzie – na nas, na bliskich nam ludzi oraz na osoby, które przypadkowo mijamy zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym. Projekt w przystępny sposób edukuje i skłania do refleksji, ukazując ogromną skalę problemu oraz ucząc odpowiednich reakcji, które pomogą go zwalczać. Jesteśmy dumni, że mieliśmy okazję współtworzyć tak nieocenione narzędzie, służące do walki z tak wstrząsającym, przerażającym zjawiskiem.